Class-teachers & Assistant Class-teachers

F.1
Class Class-teachers Assistant Class-teachers
1A Fung Pui Lam Lai Pui Lam
1B Ho Ka ManChan Yin Pik
1C Tai Lai YiWhitman, James Jacob
1D Lau Pui FanFuk Mei Ting
F.2
Class Class-teachers Assistant Class-teachers
2A Lai Pak Yu Ng Hei Yu
2BLit Lai ShanChan Ho Kai
2C Wong Wing ManCheng Hei Nok
2D Lun Ho YinChung Ka Yee
F.3
Class Class-teachers Assistant Class-teachers
3A Choi Yuk Fong Chin Wung Ying
3B Tsang Chi Lau Kai Chi
Kwan Shu Kei
3C Chen Yubei Li Kin Hei
3D Sin Ka Lai Cheung Kwong Po
Wong Yiu Ching
F.4
Class Class-teachers Assistant Class-teachers
4AChan Wai NiLai Hoi Suet
4BTam Kwok YingMohammad, Irram Sameena
4CChan Tsz HokLeung Yee Ting
4DLaw Wing KwanHui Tze Tak
F.5
Class Class-teachers Assistant Class-teachers
5AIp Yee ManTang Chi Ho
5BChan Ka KiKwok Fung Yee
5CChow Kit MeiChau Chun Yu
5DLo Suet YeeHo Choi Tin
F.6
Class Class-teachers Assistant Class-teachers
6A Chow Kin ShuenWong Sau Lin
6B Lee Ching ManSo Chi Fung
6C Lee Shuk LingHo Man Yee
6D Tang Lung YinWong Kwan Yin

Heads of Departments

Heads of Departments
Departments Panel Chairpersons
1.English Language Panel Lee Shuk Ling
2.Chinese Language PanelMr Chan Ka Ki
3.Mathematics PanelMr Chow Kin Shuen
4.Citizenship and Social DevelopmentMs Law Wing Kwan
5.Physics PanelMr Lau Kai Chi
6.Biology PanelMr Wong Kwan Yin
7.Chemistry PanelMr Hui Tze Tak
8.Science PanelMr Lau Kai Chi
9. Geography PanelMs Ho Man Yee
10. Economics PanelMr Kwan Shu Kei
11. History PanelMr Tang Chi Ho
12. Chinese History PanelMs Wong Sau Lin
13. Chinese Literature PanelMs Fung Pui Lam
14. Information and Communication Technology PanelMs Leung Wing Yee
15. Business, Accounting and Financial Studies PanelMr Chau Chun Yu
16.Life and Society PanelMs Lo Suet Yee
17. Visual Arts PanelMs Chin Wung Ying
18. Design & Technology PanelMr Cheung Kwong Po
19.Music Panel Mr Cheng Hei Nok
20. Home Economics PanelMs Chan Yin Pik
21. Physical Education PanelMr Li Kin Hei

Heads of School Committees

School-based Management Committee
Domain I:
Management and Organisation

Ms Chan Nga Lai
Domain II:
Learning and Teaching

Ms Ho Lai Ping
Ms Chow Kit Mei
Domain III:
Student Support & School Ethos

Ms Lee Ely
Ms Sin Ka Lai
Domain IV:
Student Performance

Ms Ho Lai Ping
Ms Lee Ely
1. School Management and Liaison Board
Information Technology CommitteeMs Leung Wing Yee
School Administration and Development CommitteeMr So Chi Fung
Publicity CommitteeMs Chow Kit Mei
Parent-Teacher AssociationMs Leung Wing Yee
KC Newsletter’s FriendMs Law Wing Kwan
Alumni AssociationMs Tai Lai Yi
2. Academic Board
a) Key Learning Areas (KLAs)
KLAsCoordinators
- English Language EducationMs Lee Shuk Ling
- Chinese Language EducationMr Chan Ka Ki
- Mathematics EducationMr Chow Kin Shuen
- Science EducationMr Hui Tze Tak
- Technology EducationMs Leung Wing Yee
- Personal, Social & Humanities EducationMs Ho Man Yee
- Arts EducationMs Chin Wung Ying
- Physical EducationMr Li Kin Hei
b) Language across the Curriculum Committee
CoordinatorMs Chow Kit Mei
b) Reading Committee
CoordinatorMs Lee Shuk Ling
c) STREAM Education Committee
CoordinatorMr Wong Kwan Yin
d) Project Learning Group
CoordinatorMs Lo Suet Yee
e) Laboratory Safety Committee
CoordinatorMr Wong Kwan Yin
f) Audio-visual Aids Department
CoordinatorMr Lau Kai Chi
3. Values Education and Guidance Board
a) Discipline Committee
Discipline Mistress & Prefect MistressMs Sin Ka Lai
F.1 Form-teacherMr Li Kin Hei
F.2 Form-teacher Ms Ng Hei Yu
F.3 Form-teacher Mr Cheung Kwong Po
F.4 Form-teacherMs Leung Yee Ting
F.5 Form-teacher Mr Ho Choi Tin
F.6 Form-teacher Ms Lee Ching Man
b) Counselling & Guidance Committee
Guidance MistressMs Ip Yee Man
c) Moral Education Committee
CoordinatorMs Law Wing Kwan
d) Extra-curricular Activities Committee
ECA MistressMs Kwok Fung Yee
e) Careers Guidance Committee
Careers MistressMs Tai Lai Yi
f) Civic Education Committee
CoordinatorMs Lee Ely
g) Broadcasting Committee
CoordinatorMs Law Wing Kwan
h) Environmental Education Committee
CoordinatorMs Ho Man Yee
i) Integrated Education Committee
CoordinatorMs Chan Wai Ni
j) Students’ Union
CoordinatorMr Li Kin Hei
k) Musical Working Committee
CoordinatorMs Lee Ely

Head of School Society / Club / Group / Team

Academic Society / Club / Group / Team Chief Adviser
1. English Society Ms Lee Shuk Ling
2. From Reading to Creative Writing Club Ms Chow Kit Mei
3. Chinese Society Mr Chan Ka Ki
4. Mathematics Society Mr So Chi Fung
5. Life & Society Ms Lo Suet Yee
6. Citizenship and Social Development Society Ms Law Wing Kwan
7. Putonghua Society Mr Lai Pak Yu
8. Science Society Ms Mohammad, Irram Sameena
9. Physics Society Mr Lau Kai Chi
10. Chemistry Society Ms Leung Yee Ting
11. Biology Society Mr Wong Kwan Yin
12. History Society Mr Tang Chi Ho
13. Chinese History Society Ms Wong Sau Lin
14. Geography Society Ms Ho Man Yee
15. Computer Society Ms Leung Wing Yee
16. Economics Society Mr Kwan Shu Kei
17. Accounting Society Mr Chau Chun Yu
Service Society / Club / Group / Team Chief Adviser
18. Community Youth ClubMs Tang Lung Yin
19.Sunshine Peer GroupMs Ip Yee Man
20.Junior Police Call Ms Fuk Mei Ting
21. Christian FellowshipMs Lee Ching Man
22. Backstage TeamMr Chow Kin Shuen
23. Broadcasting TeamMs Law Wing Kwan
24. School Ambassador TeamMs Chan Wai Ni
25.ScoutMr Lun Ho Yin
26. Girl GuidesMs Leung Yee Ting
27. St. John Ambulance BrigadeMs Ng Hei Yu
28. Library Servic GroupMs Lai Pui Lam
29. Peer Counselling AmbassadorMs Ip Yee Man
30. Prefect TeamMs Lee Ching Man
31. Civic Education Ambassador TeamMr Lai Pak Yu
32. Student Environmental Protection Ambassador TeamMs Ho Man Yee
Artistic Society / Club / Group / Team Chief Adviser
33. OrchestraMr Cheng Hei Nok
34.ChoirMr Cheng Hei Nok
35.MusicalMr Whitman, James Jacob
36.Instrumental ClassesMr Cheng Hei Nok
37.English Drama ClubMr Whitman, James Jacob
38. Chinese Drama Club Ms Chen Yubei
39.Visual Arts ClubMs Chin Wung Ying
40. Calligraphy ClassMs Ho Ka Man
41. Dance Club Ms Lau Pui Fan
Sport Society / Club / Group / Team Chief Adviser
42.Badminton Club Ms Lau Pui Fan
43.Dodgeball ClubMr Li Kin Hei
44.Football ClubMr Lun Ho Yin
45.New Sports ClubMs Ng Hei Yu
46.Health ClubMs Ng Hei Yu
Interest Society / Club / Group / Team Chief Adviser
47. Home Economics ClubMs Chan Yin Pik
48.Design & Technology ClubMr Cheung Kwong Po
49.Chess Club Mr Wong Yiu Ching
50.Board Game ClubMs Chung Ka Yee
51.Chinese Martial Arts ClubMs Wei Yao
52.CKC Chinese Character Input ClubMr Chan Ho Kai
53. Gardening Club Ms Lit Lai Shan
54.Debate TeamMs Ho Ka Man
55.Reading ClubMs Lai Pui Lam
56.Japanese ClubMs Sin Ka Lai